วัดริมโขงหนองคาย
วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง

ที่ตั้งวัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗๒ บ้านศรีบุญเรือง ถนนมีชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

อุโบสถเก่าแก่

ศิลปะล้านช้างผสมศิลปะช่างท้องถิ่น

 

 

พระพุทธมงคลชัยนาทมุนี (หลวงพ่อลือชัย)

ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถ

 

พระพุทธรูปไม้

เป็นพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลก ชนิดไม้ ศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ ๒๓- ๒๔ ขนาดสูง รวมฐาน ๑๕๘ เซนติเมตร สูง (องค์พระ) ๑๑๕ เซนติเมตร

 

  

จารึกวัดศรีบุญเรือง 

ปักอยู่ด้านทางเข้าอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๑ ชนิดหิน ขนาดสูง ๘๗ เซนติเมตร กว้าง ๕๗ เซนติเมตร หนา ๑๙ เซนติเมตร มีจารึกตัวอักษรไทยอิสาน ภาษาไทย จำนวน ๑๔ บรรทัด ระบุผู้สร้างและปีที่สร้าง คือพระวรวงศาธรรมิกราช กษัตริย์ราชวงศ์ล้านช้าง ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนี้

 

ประวัติวัด

วัดศรีบุญเรืองมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ตามประวัติวัดจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า สร้างตั้งแต่สมัยล้านช้าง พระเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์เป็นผู้สร้าง แต่ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๗๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๕๑ อันเป็นสมัยที่พระวรวงศาธรรมิกราชปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ. ๒๑๔๔๑-๒๑๖๕) วัดตั้งอยู่เขตชุมชน บริเวณวัดทิศเหนือติดกับแม่น้ำโขง อุโบสถหลังเดิมตั้งอยู่กลางแผนผังวัด หันหน้าไปทางทิศเหนือสู่แม่น้ำโขง แต่อุโบสถหลังปัจจุบันเป็นอุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ในบริเวณเดียวกันกับหลังเก่าที่ถูกรื้อถอนไปแล้ว หันหน้าไปทางทิศตะวันออก