วัดริมโขงหนองคาย
วัดมีชัยท่า

วัดมีชัยท่า

ที่ตั้งวัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗๓ ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

อุโบสถ 

อาคารทรงไทยประยุกต์แบบภาคกลาง ตั้งโดดเด่นอยู่กลางลานวัด เยื้องไปทางลานอเนกประสงค์วัดมีชัยท่า ริมแม่น้ำโขง

 

พระพุทธมงคลมีชัย

(พระเจ้ามีชัย)

ปางมารวิชัย เป็นพระประธานในอุโบสถ

 

หลวงพ่อมีชัยทันใจ

ปางมารวิชัย และพระสีวลี

ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอุโบสถ

 

ประวัติวัด

วัดมีชัยท่า สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ วัดมีชัยสร้างขึ้นในสมัยที่พระยามหาอำมาตย์ (ชื่น) ยกทัพไปปราบฮ่อที่แขวงหัวพันทั้งหกและแขวงเมืองพวน ได้รับชัยชนะกลับมาในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ จึงได้ทำการฉลองชัยชนะขึ้นที่บ้านหนองไผ่ และทำการเปลี่ยนชื่อชุมชนใหม่ว่า “ชุมชนมีชัย” อันหมายถึงมีชัยชนะต่อข้าศึก ต่อมาได้สร้างวัดขึ้นประจำชุมชน ให้ชื่อว่า “วัดมีชัย” ภายในวัดมีโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ แต่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร ๓ รายการ คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชนิดสำริด ศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕ มีอักษรจารึกที่ฐาน จำนวน ๒ องค์ และพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชนิดสำริด ศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔ มีรูปดวงฤกษ์และอักษรจารึกที่ฐาน

พระพุทธมงคลมีชัย (พระเจ้ามีชัย)

พระพุทธมงคลมีชัย (พระเจ้ามีชัย)

ศาลเจ้าแม่สองนาง