วัดริมโขงหนองคาย
วัดศรีชมชื่น

วัดศรีชมชื่น

ที่ตั้งวัด

เลขที่ ๑๐๘๓ ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

อุโบสถ 

อาคารทรงไทยประยุกต์แบบภาคกลาง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๑ เมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

พระศรีเนตรมงคล

พระพุทธรูปทองเหลืองปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๒๐ เมตร  สูง ๓.๓๐ เมตร เป็นพระประธานในอุโบสถ

 

หลวงพ่อศรีชมชื่น พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๕ เซนติเมตร สูง ๑.๓๐ เซนติเมตร 

หลวงพ่อมงคลนิมิต พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๕ เซนติเมตร สูง ๙๕ เซนติเมตร

 

หอพระไตรปิฎก

อาคารทรงไทย ๒ ชั้น ก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์เก่าแก่ทางพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติวัด

วัดศรีชมชื่น สร้างเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

การที่วัดได้นามว่าศรีชมชื่นนั้น เนื่องจากบริเวณชุมชนแห่งนี้ มีพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านเรียกว่า ต้นชมชื่น เป็นไม้ขนาดกลาง ลำต้นโตประมาณต้นหมาก สูงประมาณ ๓ – ๖ เมตร ออกดอกเป็นช่อเชิงลดแยกแขนง หรือออกดอกเป็นกระจุก ดอกมีขนาดเล็กสีขาว มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ด้วยเหตุที่มีพันธ์ไม้ชนิดนี้นี่เอง ประกอบกับเพื่อความเป็นสิริมงคล มีความเจริญรุ่งเรือง ผู้คนในแถบนี้จึงตั้งชื่อชุมชนว่า ศรีชมชื่น เมื่อชาวบ้านได้รวมตัวกันปลูกบ้านเรือนมากขึ้น ก็เกิดเป็นชุมชน และได้ดำเนินการสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน จึงได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดศรีชมชื่น ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์