วัดริมโขงหนองคาย
วัดมีชัยทุ่ง

วัดมีชัยทุ่ง

ที่ตั้งวัด

ตั้งอยู่บ้านมีชัย หมู่ ๒ ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

อุโบสถ 

อาคารทรงไทยจตุรมุข มีบันไดนาคทั้งสี่ทิศ เสาและโรงอุโบสถด้านนอก ประดับด้วยกระจกสี วิจิตรงดงามตระการตา

พระพุทธชยมงคลญาณ 

พระประธานในอุโบสถ ขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน (สิงห์ ๑)

 

ซุ้มประตูโขง 

หลังคาจตุรมุข มียอดมงกุฎบนหลังคา

 

  

ประวัติวัด

วัดมีชัยทุ่ง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เดิมเป็นป่าช้าเก่า ต่อมาหลวงพ่อปาน และหลวงพ่อบุญจันทร์ ได้มาก่อตั้งวัดเป็นครั้งแรก ในบริเวณป่าช้าของชาวบ้านมีชัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันสร้าง และพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ นายคำสี สุพันธมาตย์ ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมจากเดิม ๔ ไร่ เป็น ๗ ไร่ ๑ งาน ๘๒ ตารางวา ต่อมาพระครูปิยธรรมพาที (ไพร้อต เตชธมฺโม) เจ้าอาวาสปัจจุบัน ได้ซื้อที่ดินรอบ ๆ บริเวณวัดเพิ่มเติม ปัจจุบันวัดมีชัยทุ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕

วัดมีชัยทุ่ง มีสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่สำคัญ คือ

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อมณีเชษฐา