วัดริมโขงหนองคาย
วัดลำดวน

วัดลำดวน

ที่ตั้งวัด

เลขที่ ๖๒๑ บ้านคุ้มลำดวน ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อุโบสถ 

อาคารทรงไทยหลังคาจตุรมุข

 

 

หลวงพ่อบุญคุ้ม

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๙ เมตร ประดิษฐานบนหลังคาอุโบสถ สูงจากพื้น ๑๓ เมตร

 

หลวงพ่อศิลาคำ

เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ก่ออิฐถือปูน อายุ ๑๐๐ กว่าปี ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง

   

เจดีย์ศรีสารพัดนึก

ประวัติวัด

วัดลำดวน มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา ตามประวัติเล่าว่า วัดลำดวน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๑ เดิมชื่อว่า “วัดดำดวน” หลักฐานที่ได้มาจากประวัติวัดศรีเมือง ซึ่งเขียนโดย พระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์ เรวโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากวัดดำดวนเป็น “วัดลำดวน” เพราะมีต้นลำดวนขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณวัดด้านทิศใต้ของวัด (ปัจจุบันล้มต้นไปแล้ว) วัดลำดวนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากรไว้ ๘ รายการ

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อมณีเชษฐา