วัดริมโขงหนองคาย
วัดศรีสุมังคล์

วัดศรีสุมังคล์

ที่ตั้งวัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖๒ หมู่ ๑ ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อุโบสถเก่าแก่

ศิลปะช่างญวนผสมศิลปะช่างท้องถิ่น แม้จะผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง แต่ก็ยังคงอนุรักษ์รูปแบบเดิมไว้

 

หลวงพ่อพระศรีสุมังคล์

พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง เป็นพระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๓.๒๔ เมตร

 

หลวงพ่อศรี

พระพุทธรูปเก่าแก่ ปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ คืบ ๒ นิ้ว ส่วนสูงจากพระชงฆ์เบื้องล่างถึงพระยอดเกศ ๓ คืบ ๙ นิ้ว

 

เจดีย์โบราณทรงเหลี่ยม

มีชื่อว่า “พระธาตุขาว” และเจดีย์ทรงกลม บรรจุอัฐิอดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย

 

 

ประวัติวัด

วัดศรีสุมังคล์ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๒๐.๒ ตารางวา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยมีเจ้านายผู้ใหญ่ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร ๖ รายการ

เจดีย์โบราณ

หลวงพ่อมณีเชษฐา